บ้านประหยัดพลังงานยุคใหม่ใช้สิ่งก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในยุคปัจจุบันมีการพูดถึงบ้านที่ใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมากขึ้น โดยจะมีการนำสิ่งของและอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างนำมาใช้เป็นวัสดุในการสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการใช้พลังงานและประหยัดพลังงานโดยใช้ฉนวนกันความร้อน วัสดุและอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องมีการรองรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวัสดุที่ใช้ในแต่ละพื้นที่ห้องนั้นจะใช้แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น การตกแต่งภายนอกตัวบ้าน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องน้ำ เราจะมาดูกันว่าแต่ละพื้นที่ในห้องนั้นจะใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการตกแต่งให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง

เทคนิคการถ่ายภาพอย่างไรให้ขายบ้านมือสองได้อย่างง่าย

หากพูดถึงบ้านมือสอง หลายคนที่คิดจะขายบ้านคงต้องการที่จะขายบ้านให้ได้ราคาดีและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงปัจจัยหลายหลายปัจจัยในการทำให้บ้านมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีความน่าสนใจ เช่น การตั้งราคาบ้านให้ตรงกับกลุ่มผู้ซื้อ ราคาเหมาะสมกับราคาตลาดในพื้นที่นั้นๆ การตกแต่งซ่อมแซม การลงประกาศขายในหลายๆช่องทางและสม่ำเสมอ การขายผ่านนายหน้า เป็นต้น

บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันประเทศไทยได้เกิดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน รัฐจึงได้สนุบสนุนส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด และใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทน การสร้างบ้านก็เช่นเดียวกันได้มีการสร้างบ้านให้สอดคล้องกับแนวคิดของรัฐ ซึ่งมีการพัฒนาขึ้นจากในอดีต ที่เป็นบ้านประหยัดพลังงานอย่างเดียว กลายเป็นบ้านผลิตพลังงานในปัจจุบัน  และในอนาคตจะพัฒนาไปเป็น บ้านผลิตพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า บ้านที่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุด หรือไม่ใช้พลังงานเลย และบ้านที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้แล้วคุ้มค่า แนวคิดที่กล่าวมานี้มีมานานแล้ว และมีการวิจัยมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร

การสร้างบ้านด้วยสถาปัตยกรรมสีเขียว

สถาปัตยกรรมสีเขียวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อาคารสีเขียว ตามคำนิยามของมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกาที่เรียกกันว่า Leadership in Energy and Environment Design หรือเรียกสั้นๆว่า LEED นั่นเอง หมายถึงอาคารที่มีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อให้มีอายุการใช้งานอย่างยั่งยืน