Monday, 21st June, 2021

บ้านประหยัดพลังงานยุคใหม่ใช้สิ่งก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในยุคปัจจุบันมีการพูดถึงบ้านที่ใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมากขึ้น โดยจะมีการนำสิ่งของและอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างนำมาใช้เป็นวัสดุในการสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการใช้พลังงานและประหยัดพลังงานโดยใช้ฉนวนกันความร้อน วัสดุและอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องมีการรองรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวัสดุที่ใช้ในแต่ละพื้นที่ห้องนั้นจะใช้แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น การตกแต่งภายนอกตัวบ้าน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องน้ำ เราจะมาดูกันว่าแต่ละพื้นที่ในห้องนั้นจะใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการตกแต่งให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง

ห้องน้ำ

เป็นห้องที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานแบบสะดวกสบาย โดยจะเน้นการใช้วัสดุกันความชื้นเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราบริเวณในห้อง และจะต้องใช้วัสดุสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นที่จะต้องใช้ภายในห้องน้ำเท่านั้น เพื่อประหยัดพื้นที่และสร้างพื้นที่บริเวณห้องน้ำให้มากที่สุด สำหรับสีที่ใช้ภายในห้องน้ำอาจจะตกแต่งด้วยสีด้วยโทนสีเดียวเพื่อให้ห้องน้ำที่มีขนาดเล็กนั้นดูมีพื้นที่กว้างขวางมากขึ้น

ห้องนั่งเล่น

ในส่วนของห้องนั่งเล่นจะมีการออกแบบประตูและหน้าต่างที่มีกระจกและมีความสูงกับพื้นไปจนถึงเพดานที่มีการเชื่อมต่อกับตัวภายนอกบ้าน โดยวัสดุที่ใช้จะใช้กระจกที่มีฉนวนป้องกันความร้อนจากภายนอกอย่างดี และมีระบบระบายความร้อนภายในตัวห้อง และจะต้องออกแบบให้มีแสงสว่างจากภายนอกเข้ามายังในห้องได้ จะช่วยทำให้ห้องนั่งเล่นนั้นมีแสงสว่างจากภายนอกเข้ามาและทำให้ไม่ร้อนมากเกินไป

การตกแต่งภายในห้อง

ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะใช้เวลาอยู่ในห้องและมีการตกแต่งห้องที่เราชอบเป็นพิเศษอย่างดี บ้านที่ประหยัดพลังงานส่วนใหญ่แล้วจะถูกออกแบบให้มีหน้าต่างที่มีแสงแดดส่องเข้าได้ทุกฤดูเพื่อจะทำให้ห้องมีความสว่างอยู่ตลอดเวลา และภายห้องนอกจะถูกออกแบบให้มีกันสาดและม่านที่ติดป้องกันไว้สำหรับป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ ฉะนั้นจึงไม่ต้องห่วงว่าภายในห้องนั้นจะร้อน