Monday, 21st June, 2021

สิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้คือ เมื่อเราสร้างสถาปัตยกรรมใดแล้วก็ตาม ก็เท่ากับเราได้ทำลายธรรมชาติลงไปเช่นกัน แต่เมื่อต้องทำลายแล้วเราควรที่จะใช้มันให้คุ้มค่ามากที่สุด และผ่านกระบวนการคิดอย่างรอบครอบในการบริหารจัดการทรัพยากร สถาปัตยกรรมหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ควรสอดคล้องไปกับสภาพของพื้นที่แต่ละถิ่นที่อยู่ ในยุคสมัยใหม่สถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายนั้นเป็นสถาปัตยกรรมที่ตอบโจทย์ใครหลายๆคน หรือที่รู้จักกันในชื่อ สถาปัตยกรรมแบบ International Style แม้ว่าบางครั้งจะมีความพยายามนำธรรมชาติเข้ามาสู่สถาปัตยกรรม เช่นแนวคิดเรื่อง roof garden การออกแบบลักษณะนี้ต้องการที่จะนำธรรมชาติให้เข้าถึงภายในตัวบ้าน ช่วยให้ดูร่มรื่นน่าอยู่ แต่เมื่อต้องการที่จะขยายสู่สาธารณะกลับไม่ได้ผล

แต่เมื่อเวลาผ่านไป สถาปัตยกรรมแบบ International Style นี้ไม่สามารถตอบสนองโลกหลังสมัยใหม่ราวปี 1970 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวหลายๆที่ บนโลกได้มีความคิดที่ว่า รูปแบบของอาคารที่เรียบง่าย ประกอบไปด้วยเหล็ก และกระจกเมื่ออยู่ในแถบประเทศตะวันตกอาจจะมีความเหมาะสม แต่เมื่อได้มีการนำรูปแบบเช่นนี้มาใช้ในโซนประเทศตะวันออกที่มีลักษณะภูมิประเทศแบบร้อนชื้น จึงไม่เหมาะสม และไม่มีความจำเป็นเลย ดังนั้นการนำรูปแบบของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่มาใช้ในบ้านเราจึงต้องมีการปรับอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบความร้อนจากแสงอาทิตย์ ที่มากกว่าประเทศทางตะวันตก ดังนั้นแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมในปัจจุบันจึงมีรูปแบบการสร้างที่แตกต่างกัน

การออกแบบสถาปัตยกรรมให้สามารถเข้าถึงธรรมชาติ ของประเทศเมืองร้อนจึงเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับยุคสมัยนี้ แนวทางการสร้างอาคารในลักษณะนี้ได้ถูกนำเข้ามาปรับใช้กับการออกแบบอาคารในหลากหลายขนาด เพื่อที่ทำให้โลกเราน่าอยู่ขึ้น ซึ่งวิธีการนำธรรมชาติเข้ามาอยู่ร่วมกับสถาปัตยกรรม จึงเป็นแนวทางในการเชื่อมบริบท อีกแนวหนึ่งสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงร่วมสมัย โดยในภูมิประเทศเขตร้อนจึงนิยมแทรกธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร ถึงแม้ตัวอาคารจะสูงเท่าไหร่ก็ตาม

ซึ่งวิธีหนึ่งที่นิยมทำให้ธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมคือ การปลูกต้นไม้ภายในตัวอาคาร หรือบนอาคาร วิธีนี้ต้นไม้จะเจริญเติบโตไปพร้อมๆ กับสถาปัตยกรรมสิ่งที่ได้ตามมาคือ ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ เงาที่พาดผ่านนี้จะช่วยลดความร้อนที่มายังตัวอาคารได้ในระดับหนึ่ง

ส่วนอีกวิธีที่เป็นที่นิยมคือ การทำหลังคาเป็นพื้นหญ้า หรือติดปากกันในชื่อกรีนรูป (Green Roof) วิธีจะทำให้หลังคาบ้าน หรือหลังคาอาคารของเรามีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน เพราะความหนาของพื้นที่ใช้ปลูกหญ้า และดินที่ปลูกจะอุ้มความร้อนไว้ก่อนถ่ายเทเข้าสู้ภายในอาคาร วิธีควรเตรียมพื้นที่ที่สามารถจะรองรับน้ำหนักของดินได้ และการออกแบบควรให้หลังคามีความลึกอย่างน้อย 30 เซนติเมตร

สรุปท้ายนี้ไม่ว่าจะใช้วิธีไหน ควรปล่อยให้ตัวอาคารมีพื้นที่สำหรับธรรมชาติเข้ามาไหลเวียนอย่างเต็มที่ และให้แสง ลม เข้ามาสร้างสรรจนเกิดความร่มรื่น