Sunday, 16th May, 2021

Alliacees.org องค์กรที่เป็นมิตรเพื่อสิ่งแวดล้อม เราเป็นใคร และเราจะทำอะไร?

พันธมิตรเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เราเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรโดยมีภารกิจในการให้การศึกษาสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมของประชาชนทั่วไปและกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง องค์กรก่อตั้งขึ้นในปี 2000 ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มของสมาชิกในชุมชนที่เห็นความจำเป็นที่จะช่วยสร้างชุมชน สร้างเมืองของเราอย่างยั่งยืน เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆและชุมชนของเราจะมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและราคาไม่แพง มีชีวิตที่เป็นอยู่อย่างดีขึ้น และจะทำให้พวกเด็กๆ ได้รู้สึกถึงว่าวิธีที่ดีที่สุดในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการเติบโตของชุมชนของเราเพื่อนำความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติในการสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการฝึกอบรมจากเจ้าของบ้าน สถาปนิก นักออกแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารหรือบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พันธมิตรเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นทรัพยากรที่ช่วยให้ผู้คนได้เข้าใจถึงทางเลือกที่พร้อมสำหรับการออกแบบอาคารและโครงสร้างของอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและปรับปรุงคุณภาพภายในอาคารให้มีอากาศที่ถ่ายเทได้อย่างสะดวก

องค์กรพันธมิตรเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเราทุ่มเทในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ เพื่อช่วยเหลือและสร้างเครือข่ายพันธมิตรชุมชนกับเจ้าของกิจการที่ไม่แสวงผลกำไร และร่วมมือกับเจ้าของบ้าน รัฐบาลท้องถิ่นที่จะสร้างความพยายามในการรักษาความปลอดภัยในอนาคตสำหรับครอบครัวและชุมชนที่น่าอยู่ของเรา องค์ของเรายังมีการจัดฝึกอบรม การสมนาและให้คำปรึกษาแก่ทุกคนที่สนใจที่จะสร้างบ้านและอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้แนวทางการสร้างบ้านสร้างอาคารอย่างยั่งยืน