Monday, 21st June, 2021

Affordable Housing and LEED

42% ของที่อยู่อาศัยที่ได้รับการรับรอง LEED เป็นที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่แพง

ทำไมเราถึงควรสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้รับการรับรอง LEED ที่มีราคาที่ไม่แพง

ที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่แพงส่วนใหญ่แล้วจะไม่ประหยัดพลังงาน ไม่แข็งแรงทนทาน แต่สำหรับบ้านที่ราคาไม่แพงแต่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการ LEED for Homes จะมีมูลค่าที่สูงกว่าตลาดบ้านปกติเพราะว่าจะต้องมีความรับผิดชอบกับสิ่งแวดล้อมและใช้ผลิตภัณฑ์ในการสร้างบ้านที่มีคุณภาพดีมากขึ้น

บ้านที่ได้รับการจัดอันดับจาก LEED จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยโดยตรงอย่างมาก เนื่องจากการให้คะแนน LEED มีข้อกำหนดหลายองค์ประกอบเบื้องต้นที่เกี่ยวกับสุขภาพและความสุขในการทำงาน นอกเหนือจากนี้แล้วจะต้องกำหนดการใช้พลังงานให้ลดลงอย่างน้อย 20-30%

เราจะมั่นใจคุณภาพของ LEED Homes ได้อย่างไร?

ความแข็งแกร่งของ LEED For Homes จะได้รับการวัดการผ่านเกณฑ์การตรวจจากบุคคลภายนอก โดยกระบวนการตรวจสอบนี้จะมีการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามคุณลักษณะ LEED for Homes ที่มีการประเมินและมีการทดสอบประสิทธิภาพอย่างถูกต้อง