Sunday, 16th May, 2021

ทำไมต้องสร้างบ้านแบบ Leed ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ?

ประโยชน์ของการทำ Triple Bottom ของ LEED 

บ้านที่ได้รับการรับรอง LEED จะทำให้เกิดผลประโยชน์อย่างมากมาย ยังสามารถช่วยโลกที่เราอยู่ให้น่าอยู่ แถมช่วยผู้คนได้อีก

ช่วยเรื่องสุขภาพของผู้คนให้มีสุขภาพดี

  • บ้าน LEED เป็นบ้านที่มีสุขภาพบ้านดี – ช่วยลดสารก่อภูมิแพ้ ที่เป็นสาเหตุของโรคหอบหืดและปลอดภัยจากสารเคมี
  • บ้าน LEED ใช้วัสดุปลอดสารพิษที่ลดการสัมผัสเชื้อรา
  • บ้าน LEED ได้รับการออกแบบที่คิดค้นมาอย่างดีเพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้อยู่อาศัย

ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมของบ้าน LEED

  • ช่วยลดผลกระทบจากการก่อสร้างบ้าน
  • ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษจากแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการสร้างบ้าน
  • ใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพและเข้ากับแวดล้อม

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของบ้าน LEED

  • สร้างบ้านจากโครงสร้างที่ทนทานเพื่อให้มีอายุในการใช้งานโดยไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อยๆ
  • ลดค่าไฟฟ้า และลดค่าน้ำ
  • ลดค่าใช้จ่ายในด้านของความร้อนได้มากถึง 51%
  • เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินจากการประเมินที่ดินเพิ่มขึ้นเวลาเข้าจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ในตลาด

ค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้าน LEED

ค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการบ้าน แต่จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการสร้างและคุณภาพ หรือการสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มี อาจจะอยู่ในส่วนของการออกแบบภายในตัวบ้าน อย่างเช่นบ้าน LEED บางที่ออกแบบไม่ให้มีแผงโซล่าเซลล์ แต่ส่วนใหญ่แล้วการติดตั้งสิ่งเหล่านี้สามารถเพิ่มต้นทุนในการก่อสร้างได้อย่างมาก